Competitions

Proarh je dobio jedan od tri jednakovrijedna otkupa na natječaju za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Fakulteta organizacije  i informatike u Varaždinu i pratećih sadržaja, koji je raspisan od strane FOI Varaždin, sveučilište u Zagrebu. Više na http://www.d-a-z.hr