Nagrade

August, 2019

Designboom je odabrao 20 najboljih projekta između svih dosadašnjih pobjednika A’ design award, među njima i naš projekt HIŽA.

Designboom highlights just 20 of all-time favorite design and architecture-winning works of A’ design award . One of them is our project HIŽA.