Nagrade

March, 2015

Projekti Proarha; Issa grotto/hill house nagrađena je zlatnim A’design Award a villa Materada te Hiža nagrađeni su srebrnim A’design Award. A’Design Award je međunarodna nagrada za najbolje izvedene projekte, arhitektonske koncepte , proizvode, grafički i industrijski dizajn.