Natječaji

April, 2014

Proarh je dobio drugu nagradu na natječaju za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja podcentra grada Poreča, raspisan od strane Grada Poreča. Više na http://dai-sai.hr